Home Regeneracja kół magnesowych Galeria Wulkanizacja Lokalizacja KontaktZASADY GWARANCJI

1. Gwarancją jest paragon i numer wybity na kole na tylnej jego części. Numer ten jest nadawany przypadkowo i odnotowywany u mnie z datą naprawy i innymi szczegółami dotyczącymi koła.

2. Gwarancja obejmuje jedynie niewłaściwą regenerację koła i jego powtórne naprawienie. Uszkodzenia koła powstałe na skutek innych uszkodzeń nie wynikających z wadliwej naprawy nie będą uznawane.

3. Gwarancja nie obejmuje zwrotów kosztów wysyłki ani innych poniesionych na skutek uszkodzeń koła magnesowego.

4. Gwarancja nie obejmuje pęknięć magnesów gdyż te powstają samoczynnie na skutek zmęcznia materiału często po uderzeniach powstałych podczas odrywania sie innych magnesów.

5. Gwarancja udzielana jest na dwa lata (730 dni) od wykonania naprawy.

6. Zastrzegam prawo do wyłącznej interpretacji wymienionych warunków.

Created by T.P., 2011, all rights reserved.